Turistička organizacija Aleksandrovac
Prema popisu iz 2011. godine u opštini živi 28.558  stanovnika. Opština Aleksandrovac je nalazi se u  Rasinskom okrugu, prostire se u centralnom delu  Republike Srbije. Zapadna teritorija opštine predstavlja  krajnje delove Dinarskog planinskog sistema (Goč, Željin i Kopaonik), pravac pružanja sever-jug. Raščlanjenost  terena je izrazita i kreće se od 190 do 1.785 m nadmorske visine. Teritorija ima nekoliko morfoloških celina. To su :  Donja Župa i planinsko zaledje Gornja Župa. Donja Župa  predstavlja geografsku celinu sa nizom fizičko-geografskih i kulturno-istorijskih osobenosti. Pod pojmom “župa” se  najčešće podrazumeva blago zatalasana kotlina sa  nadmorskom visinom od 250 do 700m. Planinska Župa se izdiže iznad zatalasane jezerske površi Donje Župe i nižih dolinskih strana rečnih tokova zahvatajući najveći deo  teritorije. Nakon povlačenja Paanonskog mora, koje se  ovde uvlačilo u obliku zaliva, rečni tokovi izgradili su  današnji reljef oblikujući bezbroj brežuljaka i dolina raznih pravaca pružanja. Uglavnom su to brežuljkasto-brdoviti i  nisko-planinski predeli u istočnom delu Opštine i predeli  sa izrazito planinskim karakterom na zapadu. Aleksandrovac