Turistička organizacija Aleksandrovac
Važni telefoni Turistička organizacija........................................037/3-554-404 SO Aleksandrovac................................................037/751-029 Policijska stanica................................................................192 Vatrogasna služba..............................................................193 Hitna pomoć.......................................................................194 Dom zdravlja........................................................037/751-148 Dom zdravlja - Apoteka........................................037/751-048 Autobuska stanica.............................................037/3-556-240 Dom kulture.......................................................037/3-552-181 Elektrodistribucija.................................................037/751-101 Sportski centar..................................................037/3-554-596 Biblioteka..........................................................037/3-552-677 Zavičajni muzej Župe........................................037/3-552-326 Muzej vinarstva i vinogradarstva.......................037/3-554-596 Informativni centar.............................................037/3-552-716 Centar za socijalni rad........................................037/751-276 JKSP Aleksandrovac.........................................037/3-552-303 JP Poslovni centar.............................................037/3-556-024 PU Naša  Radost...............................................037/3-552-083 Srednja škola........................................................037/751-117 OŠ Ivo Lola Ribar..............................................037/3-554-353 OŠ Aca Aleksic..................................................037/3-552-151 Informacije