Turistička organizacija Aleksandrovac
Srednjevekovni grad Koznik spada među nekoliko  najočuvanijih srednjevekovnih utvrđenja na području Srbije.  Grad je u ruševinama, ali na osnovu naučnih analiza, moguće  je vrlo precizno utvrditi njegov izgled od 14. veka pa nadalje.  Iako se pretpostavlja da je Koznik bio aktivno utvrđenje još za  vreme Kelta i Rimljana, ostaci koji su danas očuvani uglavnom  pripadaju 14. veku i padaju u vreme kriza koje nastaju  prodiranjem Turaka na Balkan što je dovelo do fortifikacijskih  radova na mnogim utvrđenjima, što je na Kozniku nesumnjivo i  vidljivo. Zna se pouzdano da je u vreme Lazara Hrebeljanovića Koznik bio grad u kome je on često boravio a kasnije za vreme  njegovog naslednika Stefana Lazarevića bio u posedu  njegovog čelnika Radiča Postupovića. Grad Koznik izgrađen je na vrlo strmoj planinskog kosi,  ogranku Kopaonika na 922m nadmorske visine i spada u  najviša srednjevekovna utvrđenja. Samo uzvišenje predstavlja  centralni deo nekadašnje tvrđave i danas je sasvim dobro  očuvano nekoliko kula od ukupno 7 u centralnom delu. Unutar  grada otkriveno je 4 bunara koji i danas imaju pitku vodu,  odakle se grad snabdevao vodom u vreme opsada koje su  vršene u ratnim epohama. Grad je vidljiv sa područja Župe sa  raznih tačaka što takođe na svoj način govori da je Koznik ne  samo strateška tačka, vojna fortifikacija, već i značajan župni  grad odakle su feudalci gospodarili svojim feudalnim posedima na ovom prostoru, posebno u vinogradarskoj Župi koja je i tada  imala pored drugih obaveza i obavezu da grad snabdeva  vinom. Od Aleksandrovca udaljen je 11km. Izvor: Zavičajni muzej Župe Srednjovekovni grad Koznik