Turistička organizacija Aleksandrovac
Medunarodni festival klasične muzike  KozArt prema ideji  Egona Mihajlovića pokrenulo je Udruženje gradana „KozArt“ iz  Aleksandrovca koje je osnovano 2007. godine radi promene  svesti o kulturi u društvu kao osnovi za kvalitetniji život građana  regiona Župe i Srbije. Svoje prvo izdanje festival je doživeo 2008. godine.  Sadržaj festivala čine koncerti renomiranih domačih i inostranih  umetnika i majstorske radionice za studente muzičkih  akademija. Festival je naišao na veliko interesovanje lokalne publike i  bio prepoznat i podržan  od strane Ministarstva kulture  Republike Srbije kao visokokvalitetni kulturni događaj koji  doprinosi kulturnoj decentralizaciji Srbije i promociji regiona  Župe i pruža šansu mladima za usavršavanje na majstorskim  radionicama vrhunskih umetnika.  Izvor: www.kozart.org Festival KozArt