Turistička organizacija Aleksandrovac
Manastir Drenča - Na pet kilometara severno od  Aleksandrovca pokraj Drenačkog potoka, nalazi se manastirski  kompleks Drenča, sa crkvom posvećenom Vavedenju Presvete Bogorodice. Ktitor manastira je, kako se pretpostavlja, monah  Dorotej, treći hilandarski iguman, sa sinom, jeromonahom  Danilom, potonjim pećkim patrijarhom Danilom III. Najstariji  pisani izvor koji pominje Manastir je Žička povelja iz 1382.  godine, kojom se Drenči potvrđuju posedi u Rasini i Braničevu. Ova povelja, rađena na zelenoj svili i sa voštanim pečatom  čuva se u manastiru Sveti Pantelejmon, na Svetoj Gori. Manastir Rudenice - Desetak kilometara severoistočno od  Aleksandrovca nalazi se manastir Rudenice, posvećen Svetom Iliji. Izgrađen je posle Kosovskog boja u vreme vladavine  despota Stefana Lazarevića, oko 1410. godine u moravskom  arhitektonskom stilu i zadužbina je vlastelina Vukašina i žene  mu Vukosave čiji su portreti oslikani na južnom zidu crkve  pored portreta despota Stefana i njegovog brata Vuka. Manastir Pleš - Na mestu stare oronule crkve 1997. godine krenula je obnova manastirskog kompleksa koja je završena  2003. godine. Manastir je osvećen od strane Njegovog  Preosveštenstva Episkopa žičkog Hrizostoma na dan  manastirske slave Sv. Kozme i Damjana, 14. jula 2003. Manastiri