Turistička organizacija Aleksandrovac
 Mitrovo Polje se nalazi na severozapadnom delu opštine  Aleksandrovac na nadmorskoj visini od 650-700m. Do njega se može doći iz tri pravca: Aleksandrovca 22 km, Vrnjačke Banje  22 km i Brusa 22 km. Ovo atraktivno podplaninsko mestašce se nalazi u neposrednoj blizini planine Željin (1784m) koji zatvara  dolinu Rasine sa zapadne strane. Sa severne strane nalazi se  planina Goč (1219m). Lokalitet se nalazi na koritu dva veća  rečna toka, reke Rasine čije je izvorište na Željinu i reke Zagrže čije je izvorište na južnim obroncima Goča. Ove reke su bogate potočnom pastrmkom, krkušom i klenom. Prostor i klima kojom  se odlikuje Mitrovo Polje, bazen sa termomineralnom vodom  koji se nalazi u sklopu odmarališta Crvenog krsta, koje  poseduje i smeštajne kapacitete, ribnjaci „Sv. Nikola“ u  Mitrovom Polju i „Salus“ u Plešu i restoran „Lovac“ takođe u  Mitrovom Polju, sa bogatim izborom domaćih jela i pića kao i  mogućnost kampovanja daju značajne pogodnosti u korišćenju ovog lokaliteta u razvoju turizma. Na stazi je naročito privlačna  Vranja stena (1097m) koja se izdiže na 1 sat hoda južno od  Mitrovog polja i interesantna je zbog svoje florografije, geološke građe i južne strane koja je oštro presečena i čini ambis od oko 100 metara. Odavde se jasno mogu videti ostaci  srednjevekovnog grada Koznika, vrh Željina kao i čitava dolina  Rasine sve do Brusa. Aktivnosti: pešačenje, planinarenje, plivanje, šetnja pasa,  posmatranje ptica, lov, ribolov, ubiranje lekovitog bilja, pečurki i  drugih šumskih plodova, degustacija domaće hrane i pića,  obavljanje seoskih poslova. Izvor: Zavičajni muzej Župe Mitrovo polje