Turistička organizacija Aleksandrovac
Župske Julske igre Mitrovo Polje 2017