Turistička organizacija Aleksandrovac
Muzej vinarstva i vinogradarstva osnovan je Odlukom  Skupštine opštine Aleksandrovac od 31. marta 2000. godine.  Nalazi se u nekadašnjem vinskom podrumu Poljoprivredne  škole u Aleksandrovcu sagrađenom 1924. godine u  provansalskom stilu. Muzej sakuplja, naučno obrađuje, publikuje, čuva i izlaže  predmete koji ilustruju i dokumentuju razvoj vinarstva i  vinogradarstva ne samo u Župi već i u Srbiji kroz vekove. Potrebu da jedan ovakav muzej bude smešten baš u  Aleksandrovcu potencirali su brojni razlozi: milenijumska  tradicija; mesto i značaj Župe u proizvodnji grožđa i vina u  nacionalnim razmerama; župsko vinogorje je sa oko 3 000  hektara pod vinogradima najveće u Srbiji; bogat sortiment  zasada od kojih se prave vrhunska vina i vina sa zaštićenim  geografskim poreklom; generacijska orijentacija stanovnika  Župe koji su vekovima tradicionalno vezani za proizvodnju  grožđa i vina; postojanje i tradicija ''Vino Župe'' koja ima  najsavremeniju proizvodnju vina; više desetina malih podruma  za proizvodnju i čuvanje vina u Aleksandrovcu i okolnim  selima, formiranje lozno - voćnog rasadnika (1891. godine)  jednog od prvih u Kraljevini Srbiji sa ekonomijom od preko 40  hektara; osnivanje specijalizovane vinodeljsko- voćarske škole sa internatom (1921. godine) koja je dala brojne generacije  enologa i podrumara i čiju tradiciju danas nastavlja,  dvadesetak poljana - sezonskih vinogradarskih naselja koja  čuvaju dugu tradiciju vinogradarenja i vinarenja na ovim  prostorima. Muzej vinarstva i vinogradarstva