Turistička organizacija Aleksandrovac
Zavičajni muzej Župe - Aleksandrovac zvanično je otvoren  na Svetog Savu, 27. januara 1992. godine i za 15 godina  postojanja zauzeo dostojno mesto i ugled u stručnim  krugovima, naučnoj i široj javnosti i postao afirmisana institucija  u oblasti zaštite kulturnih dobara i pravi reprezent opštine  Aleksandrovac u širim kulturološkim okvirima. Muzej je pre  svega delo ’’Collegiuma historisuma Župa’’ tj. družine osnovane pri gimnaziji u Aleksandrovcu koja je više decenija radila na  sakupljanju, čuvanju i prezentovanju kulturno–istorijskog  bogatstva Župe pod palicom profesora istorije Miloslava  Bondžića. Iz njihovog višedecenijskog predanog rada je prvo  nastala Zavičajna zbirka smeštena u Domu kulture a potom i  današnji muzej.  Muzej je smešten u užem centru grada u „kući popa  Marka“ koja se nalazi pod zaštitom Zavoda za zaštitu  spomenika kulture iz Kraljeva, koji je izvršio restauraciju zgrade.  Ukupna površina podrumskog i spratnog dela muzeja je 381  metara kvadratnih i u njemu je smeštena arheološka,  etnografska, i istorijska postavka sa oko 3000 predmeta.  Fototeka muzeja sadrži oko 6.000 fotografija i negativa a  biblioteka 1400 knjiga. - Osnivač: Skupština opštine Aleksandrovac - Okrug: Rasinski - Vrsta muzeja: Kompleksni Izvor: Zavičajni muzej Župe Zavičajni muzej Župe